Genleştirilmiş Perlit

GENLEŞTİRİLMİŞ PERLİT

 
Bünyesinde %2-6 oranında bağlı su bulunduran ve camsı bir kayaç olan perlitin 800-1150 C arasında ısıtılmasıyla 4-20 katı bir hacim büyümesi sağlanması sonucu elde edilen düşük yoğunluktaki malzemeye genleştirilmiş perlit denir.
Genleşmiş perlit; başlıca inşaat, filtre, yalıtım, tekstil yıkama, dolgu malzemesi, döküm, petrol endüstrileri ile tarım sektörü, deniz kirliliğinin önlenmesi çalışmaları ve temizleyici olarak kullanılır. Yapıların ısınma giderlerinde; duvar, çatı ve döşemelerde yalıtım ve çift cam uygulamak, kazan dairesinde yanmayı iyileştirmek sureti ile yakıttan %70'e varan ekonomi sağlamak mümkündür.

Filtre Perliti
İlaç ve boya sanayi, içme suyu, muhtelif gıda suları, muhtelif yağların, glikoz ve fruktozun filtre edilmesinde kullanılmaktadır. Filtrelemede yaygın olarak kullanılmaktadır.

Mikronize Perlit
İçinde çözünmemiş maddelerin kolaylıkla ayrılmasını sağlamak için mikronize perlit kullanılmaktadır. Özellikle yağ sanayinde etkin biçimde kullanılmaktadır. Soğuk veya sıcak
her durumdaki karışımların filtre edilmesinde karşılaşılan sorunlara kolay çözüm sağlamaktadır.

 

Mikronize Perlit Kullanım Yerleri
Gıda Sanayinde Bitkisel yağların, Meyve sularının, Şeker şerbetinin, Bira, Şarap ve Likörün, birçok gıda maddelerinin, Glikoz ve Fuktoz üretiminde başarı ile kullanılmaktadır. Su Arıtma işlemlerinde baraj, havuz ve içme sularının, sanayi ve diğer atık suların temizlenmesinde başarı ile kullanıldığı gibi ayrıca, İlaç Sanayinde ,Boya Sanayinde ve bazı Kimya Sanayilerinde kullanılmaktadır.

 
Gıda Sektöründe Perlit ve Genleştirilmiş perlit, kullanım yerlerine göre süzülecek hammaddenin akışkanlığına en uygun filtre geçiş hızını sağlayacak özel imalat şekliyle üretilir. Çok küçükten (mikron seviyesinde) başlayarak istenen büyüklüğe kadar üretimi yapılabildiği gibi özelliği bozulmadan öğütme usulü ile istenen büyüklük seviyelerine getirilebilir.

Perlit Mikronizenin Üstünlükleri
-Düşük yoğunlukta olduğundan ekonomiktir.
-Süzülecek hacimlere göre kullanım miktarı seçilir.
-Yatırım, Enerji, Personel, Bakım ve Onarım maliyetlerinde önemli tasarruf sağlar
-Yüksek sıcaklıkta üretildiğinden sterildir. 0,1 mikrondan küçük partikülleri tutabilir. Berrak ve hızlı süzme sağlar.
-Basınçlı ve vakumlu ortamlarda basan ile uygulanır. Filtre elemanının kullanım süresini uzatır, tıkanmasını önler.
-Yüksek süzme kapasitesine sahiptir. Düşük yüzeyli filtrelerle rahat çalışma imkanı sağlar. Süzülen materyalin özelliğini bozmaz, istenmeyen tat ve kokulara sebep olmaz.

 

Tarım Sektöründe Perlit
Perlitin toplam gözenekliliği %90, havalanma gözenekliliği %60 civarında olduğundan toprak drenajını düzenler, havalanmasını sağlar.
Perlit bünyesindeki gözenekler sayesinde filtrasyonu arttırır, buharlaşmayı azaltır. Sulama ihtiyacını azaltarak tasarruf sağlar.
İnorganiktir. Hastalık taşımaz, barındırmaz. Çözünebilir iyonların çok az olması sebebiyle tuz ve alkalilik açısından sorun yaratmaz. Nötr (pH=6,5-7,5) oluşu ve düşük kimyasal tamponluğu ile ortam pH'ını kolayca düzenler.
Isı izolasyon özelliği sebebiyle bitkilerin sıcaklık değişimlerinden etkilenmesini asgari seviyeye düşürür.
Ömrü uzundur. Steril üretimde yapışı bozulmadığından topraksız tarımda 6 yıla kadar kullanım ömrü olduğu gibi, üretim ortamının iyileşmesi sebebiyle erken ürün elde etme imkanı sağlar.
Yapışı itibariyle fide köklerinde yıpranma ve hasarları önler. Göllenme, şişme, kabuk oluşturma, balçıklanma, kötü drenaj, çatlama gibi özelliklerin hiçbirini göstermez.

 

Topraksız Üretimde Perlit
Sera sektöründe kullanılan toprağın kısa sürede değişmemesi, aynı ürünlerin üretime devam edilmesi sebebiyle sera toprağı yorulmakta, üretim kalitesi ve zamanı aksamaktadır.
Organik tarım ile sağlıklı ürün üretilmesi son yılların güvenilir ürün talebini arttırmıştır. Bu sebeple Topraksız Tarım Uygulaması etkin bir şekilde gerçekleştirilmektedir. Topraksız tarım uygulaması birçok dış ülkede %95'lere varan oranlara ulaşmaktadır. Tarımda Perlit tek başına kullanılabildiği gibi, kum, ağaç kabuğu, torf gibi diğer maddelerle birlikte karıştırılarak kullanılabilmektedir.

 

Torbalar içinde üretim: Perlit veya Perlitli karışım ihtiyaca uygun miktarda torbalara konmakta, bitkiler bu torbalar içine dikilerek çok kolay bir şekilde yetiştirilmektedir. Torbalar siyah plastik örtüler üzerine belli aralıklarla sıralanmakta, besin eriyikleriyle su ve besin ihtiyaçları karşılanarak yetiştirilmektedir. 
 

Topraksız üretim: Perlit veya perlitli karışım siyah plastik örtü üzerine muhtelif kalınlıkta serilmekte, fideler belli aralıklarla tabaka üzerine dikilmekte, su ve besin maddesi ihtiyaçları
sulama suyu içinde verilmektedir. 

 

Topraksız tarımın faydaları
-Topraktan gelen hastalık ve zararlılarla yabancı otlardan kaynaklanan sorunlar önemli ölçüde azalmaktadır.
-Suyun ve besin maddelerinin dozu ürünün ihtiyacına uygun olarak kolayca ayarlanabilmektedir.
-Topraksız tarım olması sebebiyle tarım alanı olmayan zeminler tarıma kazandırılmaktadır.
-Suyun buharlaşması ve sızma sebebiyle kayıpları azaltılabildiği için sudan büyük ölçüde ekonomi sağlanmaktadır.
-Toprak işleme, değiştirme, temizleme, bakım gibi seralarda işgücü harcamaları gerektiren faaliyetler ortadan kalkmakta, işçilik ve üretim maliyeti oldukça düşmektedir.
-Ekim zamanları ve aynı toprakta sürekli üretim yapmanın sorunları ortadan kalkmaktadır.

 
Perlit Toprak Düzenleyicisidir
-Perlit, parklar, bahçeler, yürüyüş parkurları, futbol ve golf alanları çim toprakları için toprak düzenleyicisi olarak başarı ile kullanılmaktadır. Çimleri dış etkilerden korur. Basılma ile sıkışma ile çim zayıflamasını önler.
-Perlit kullanımı ile çimin gelişme alanı genişlemekte, belirli bir alandaki çimlenme sayısı artmaktadır.
-Perlit kullanımı ile çimin gelişme alanı genişlemekte, belirli bir alandaki çimlenme sayısı artmaktadır.
-Çim sahalarda kullanılacak perlit seçimi önemlidir, iri taneli Perlit homojen bir şekilde karıştırılarak kullanılması uygundur.
-Toprak sahalarda Perlit kullanımının faydası esneklik ve yumuşak bir zemin elde etmek için üst zeminin altına uygulanmaktadır. 

 

İnşaat Perliti
Duvarlarda, çatılarda, taban ve tavanlarda, ara bölmelerde, kısaca ısı ve ses izolasyonu gereken her alanda muhtelif yöntemlerle kullanılmaktadır. Isı izolasyonu olarak kullanıldığı alanlarda sahiplerine ve ülke ekonomisine büyük katma değer sağlamaktadır.
Ayrıca bina sıva harçlarına katılarak ses ve ısı izolasyonu için kullanılan perlit, binalarda yazın soğutma, kışın ısıtma sistemleri ile daha az çalışır. Bu sebeple ülkemiz inşaat sanayinde duvarda, tavan ve tabanlarda, panel duvar imalatında yaygın bir şekilde kullanılmaktadır. Çimento, alçı, kireç, su gibi maddelerle; Genleştirilmiş Perlit karıştırılarak, elde edilen sıva harcı, Isı ve Ses izolasyon özelliği ile inşaat sanayinin vazgeçilmezidir.

İzolasyon Sanayinde Perlit
Perlitin bünyesinde binlerce hava boşluğu olduğundan, ses ve ısı izolasyonu sağlanmak istenen her alanda başarı ile kullanılan bir maddedir. Tanklar, Muhtelif Fırınlar ve Isı Tuğlalarının Yalıtımında Perlit Sıvılaştırılmış gazların çift cidarlı tanklarda sıvılaştırılma sıcaklığında muhafazası için, ısı iletkenlik değeri çok düşük olduğu için ince perlit kullanılmaktadır.
Tankın çift cidarı arasına atmosfer basıncında veya vakum altında serbestçe doldurulabilmektedir. Isısı +1050 °C'ye kadar olan fırınlarda ısı kaybını önlemek için ince perlit serbest dolgu yaparak kullanılmaktadır. Isı tuğlası üretiminde; Maksimum + 1050 °C' ye kadar olan kazan, fırın,
tavlama-dövme, ısıl işlem ve ergitme ocaklarında kullanılan tuğlaların üretiminde hafiflik ve yalıtım amaçlı olarak perlit kullanılabilmektedir.